Privacy verklaring

Fysio Motion Losser, gevestigd aan Industriestraat 8 7582CR Losser, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.fysiomotionlosser.nl
Industriestraat 8 7582CR Losser
053 – 234 00 22
KVK Nummer: 87239116

Fysio Motion Losser houdt een registratie bij van jouw medische en administratieve gegevens, dit om de behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Naast deze algemene wet gelden er ook specifieke regels voor privacy in de gezondheidszorg. Hiervoor verwijzen we je naar de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fysio Motion Losser verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Fysio Motion Losser verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– burgerservicenummer (BSN)
– documentnummer identiteitsbewijs

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fysio Motion Losser verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Medische behandeling
– Financiële afhandeling
– Administratieve doeleinden
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe beheren we de persoonsgegevens

Fysio Motion Losser bewaard jouw gegevens in een elektronisch patiëntendossier (EPD). Met de softwareleverancier is er een verwerkersovereenkomst afgesloten. Naast de behandelend fysiotherapeut hebben ook een beperkt aantal andere personen toegang tot jouw gegevens. Denk hierbij aan waarnemers, andere fysiotherapeuten in dezelfde praktijk, maar ook eventuele stagiaires of administratieve medewerkers.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fysio Motion Losser bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Conform de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst is de bewaartermijn van medische gegevens 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fysio Motion Losser verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uiteraard in overleg met jou en zonder toestemming zal er nooit informatie worden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fysio Motion Losser en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fysiomotionlosser.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Fysio Motion Losser wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fysio Motion Losser neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fysiomotionlosser.nl

 

Openingstijden

Maandag:  13:00 – 20:00 uur
Dinsdag:  07:30 – 12:00 uur
Woensdag:  07:30 – 17:00 uur
Donderdag:  gesloten*
Vrijdag:  gesloten*
Zaterdag:  08:00 – 12:00 uur
Zondag:  gesloten

*voorlopig gesloten

Locatie

Fysiotherapie Losser

Contactgegevens

Op werkdagen tijdens reguliere kantoortijden telefonisch bereikbaar.